översikt av GNU Projektet

 [bild av What's GNU] [ Engelska | Franska | Italienska | Japanska | Katalanska | Koreanska | Portugisiska | Spanska | Svenska ]

GNU-projektet har utvecklat ett komplett, fritt mjukvarusystem kallat ``GNU'' (GNU's Not Unix) som är framåtkompatibelt med Unix. Richard Stallmans första dokument angående GNU-projektet kallas GNU Manifesto , vilket har översatts till flera andra språk än engelska. Vi har också det första tillkännagivandet av GNU-projektet, skrivet 1983.

När vi skriver att GNU är ``fritt'' ovan menar vi det i betydelse av frihet, inte pris. Du kanske betalar ett pris för att få tillgång till GNU-mjukvara, eller inte. I vilket fall, när du väl har mjukvaran har du tre specifika friheter angående hur du kan använda denna mjukvara. För det första har du friheten att kopiera programmet och ge det till vänner och kollegor; för det andra har du friheten att ändra programmet som du önskar, genom att du har full tillgång till källkoden; för det tredje, friheten att distribuera en förbättrad version av mjukvaran och på så sätt hjälpa till att bygga upp vårt gemensamma community. (Om du distribuerar GNU-mjukvara, får du ta ut en avgift för den fysiska prestationen för att distribuera en kopia, men du får också distribuera denna mjukvara gratis.)

GNU-projektet startade 1984 som ett sätt att gå tillbaka till den hjälpsamma andan som genomsyrade datavärlden under de tidigaste åren---att göra samarbete möjligt återigen genom att ta bort hindren som satts av ägarna till privatägd mjukvara.

När Richard Stallman startade sin karriär 1971 på MIT, arbetade han i en grupp som endast använde fri mjukvara. även datorföretag distribuerade fri mjukvara. Programmerare var fria att samarbeta, och gjorde ofta så.

Under 1980-taler var nästan all mjukvara privatägd, vilket betyder att dess ägare förbjöd och förebyggde samarbete mellan dess användare. Det var detta som gjorde GNU-projektet till en nödvändighet.

Varje datoranvändare behöver ett operativsystem; om det inte finns ett fritt operativsystem så kan du inte ens börja använda en dator utan att behöva använda privatägd mjukvara. Så det första som behövde göras var att skapa ett fritt operativsystem.

Ett operativsystem består av mer än en kärna; det innefattar dessutom kompilatorer, text formatterare, epost mjukvara och mycket mer. Allt detta innebär att det är ett enormt arbete att skriva ett komplett operativsystem. Detta tog många år att genomföra.

Vi beslutade att göra operativsystemet kompatibelt med Unix därför att den grundläggande designen var redan testad och bevisad, och därför att kompabiliteten gör det lättare för Unix-användare attbyta från Unix till GNU.

Vårt första mål, att ha ett fritt, Unix-liknande operativsystem är nu uppnått. Under 1990-talet hade vi antingen skrivit eller hittat alla avgörande komponenter utom en--kärnan. Då utvecklade Linus Torvalds Linux, en fri kärna. Kombinationen av Linux och GNU resulterade i ett komplett operativsystem: ett Linux-baserat GNU system. Det finns uppskattningar på att hundratusentals människor nu använder Linux-baserade GNU-system. Dessa innefattar Slackware, Debian, Red Hat och andra.

GNU-projektet är dock inte begränsat till operativsystem. Vi vill tillhandahålla ett helt spektrum av mjukvara, mjukvara som många användare vill ha tillgång till. Detta inkluderar även applikationer. Vi har t ex redan ett kalkylprogram tillgängligt. Vi räknar med att bygga ut GNU Emacs till ett komplett WYSIWYG desktop publishingsystem under kommande år.

Vi vill också tillhandahålla mjukvara för användare som inte är dataexperter. Vi arbetar därför på en skrivbordshanterare för att hjälpa nybörjare att använda ett GNU-system.

Vi vill också tillhandahålla spel och andra nöjesprogram. Det finns redan flera fria spel tillgängliga.

Hur långt kan fri mjukvara gå? Det finns inga begränsningar, förutom patentlagar och liknande som stoppar fri mjukvara. Det slutliga målet är att tillhandahålla fri mjukvara för att kunna göra allt arbete som datoranvändare vill göra--och samtidigt göra privatägd mjukavara överflödig.


Tillbaka till GNUs hemsida.

Skicka frågor (på engelska) till FSF & GNU till gnu@gnu.org. Andra sätt att kontakta FSF.

Kommentarer på dessa sidor skickas (på engelska) till webmasters@www.gnu.org, övriga frågor till gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Updated: $Date: 2005/05/05 19:37:10 $ $Author: novalis $